dentalcare.ca logo

Cách Đánh Răng Bằng Bàn Chải Điện  - How to Brush with an Electric Toothbrush - Vietnamese

PowerToothbrush

You can achieve better plaque removal and gingivitis reduction with an electric toothbrush that utilizes oscillating-rotating technology than with a regular manual toothbrush.

This brushing action is very different from ordinary manual toothbrushes, as it does the job of brushing for you. Be sure to guide the brush head to all parts of your mouth.

Rotating Electric Toothbrush Instructions

Hold the brush parallel to the floor, against the side of your teeth.

Power Toothbrush usage step 1
Power Toothbrush usage step 2
Power Toothbrush usage step 3

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Hướng Dẫn Đánh Răng Bằng Bàn Chải Điện Công Nghệ Dao Động Xoay

Bước 1: Giữ bàn chải song song với sàn nhà, đối diện với bề mặt răng của bạn.

Bước 2: Đưa đầu bàn chải từ từ, từ răng này qua răng khác, theo đường cong của răng và nướu răng. Bạn không cần nhấn hoặc chà mạnh. Chỉ cần để bàn chải thực hiện công việc của mình. Giữ chắc đầu bàn chải trong vài giây trước khi chuyển sang răng tiếp theo.

Bước 3: Đừng quên chà tất cả các khu vực, gồm bên trong, bên ngoài, mặt cắn, và mặt sau của răng.

Tham khảo hướng dẫn đánh răng được cấp cùng với bàn chải đánh răng điện để biết thêm thông tin.

Hãy nhớ rằng, bạn có “sức mạnh” để giữ cho răng không bị mảng bám càng nhiều càng tốt ở nhà, giúp bảo vệ răng và nướu răng của bạn suốt đời.

Try these products to maintain good oral health:

Crest-Oral-B-Gingivitis-Power-System jpg

Crest®+Oral-B® Gingivitis System

*bag only available through dental professionals

Crest-Oral-B-Gingivitis-Plus-Power-System jpg

Crest®+Oral-B® Gingivitis PLUS Power System

*bag only available through dental professionals

Crest-Oral-B-Whitening-Power-System jpg

Crest®+Oral-B® Whitening System

*bag only available through dental professionals

Download PDF
Optional
Optional: Customize this document for your patients.

Enter information about your practice in the fields below, and it will appear at the top of each Patient Education page when printed.
Enter your Information:
This is a mandatory field.
This is a mandatory field.
This is a mandatory field.